Hội trà đá 8

Ling
Ling

Posted on

Bao giờ sân Mỹ Đình được như này hẵng kêu nhé mấy ông 🤣 Nhật còn thế này

Top comments (1)

Collapse
 
mrtk9x profile image
KienNT

Ngày xưa chơi game này hài phết. Cổ xúy bạo lực sân cỏ 😂😂😂