Hội trà đá 8

Polka-dot man
Polka-dot man

Posted on

Công nghệ top thị trường không bao giờ có sẵn. Nếu xác định dùng đồ có sẵn cho ổn định thì tốt nhất dùng hàng cũ nhé!

Top comments (2)

Collapse
 
polkadotman profile image
Polka-dot man

chuẩn bác muốn đi đầu thì phải tích cực đầu tư nghiên cứu B-) công nghệ hoàn chỉnh mua sẵn thì lại là đi sau rồi

Collapse
 
thaithutu profile image
Thái Thứ Tư

mấy cái chấm chấm nhìn ghê voãi