Hội trà đá 8

Polka-dot man
Polka-dot man

Posted on

Ông nào đọc hết bài này điểm danh

Bạn không thể đọc hết bài viết này, bởi khả năng tập trung của bạn đã bị Big Tech đánh cắp và đem bán

Facebook đã tập trung tất cả sức mạnh thuật toán của họ, tất cả trí tuệ của những thiên tài mà họ thuê về, một số có lẽ đang thuộc nhóm những người thông minh nhất hành tinh, chỉ để đảm bảo một mục tiêu duy nhất Làm thế nào để bạn cầm điện thoại lên, mở Facebook càng nhiều và vuốt xuống càng lâu càng tốt.

favicon genk.vn

Top comments (1)

Collapse
 
polkadotman profile image
Polka-dot man

Giờ mới hiểu ý này

Image description