Hội trà đá 8

Ling
Ling

Posted on

Anh nói chí lí quá

Top comments (1)

Collapse
 
mrtk9x profile image
KienNT

Tầm của qua phát ngôn thật chí lí! ko biết cuối năm có đc con nợ trả tiền ko. :((