Hội trà đá 8

Polka-dot man
Polka-dot man

Posted on • Originally published at tiasang.com.vn on

Cách ta tự nhận ra mình: Ảnh hưởng của khoa học thần kinh

Trong thập kỷ qua, mười bốn giải Nobel được chia đều giữa Hóa học và Y-dược học, tôn vinh những nghiên cứu trong các lĩnh vực sinh học phân tử và tế bào, cho thấy sự phát triển ngoạn mục của các lĩnh vực khoa học sự sống này.

The post Cách ta tự nhận ra mình: Ảnh hưởng của khoa học thần kinh appeared first on Tạp chí Tia sáng.

Top comments (0)