Hội trà đá 8

Polka-dot man
Polka-dot man

Posted on • Originally published at tiasang.com.vn on

Các khái niệm trong chính trị học của Hannah Arendt 

Lúc này không còn đặt vấn đề về việc giới thiệu các tác phẩm của Hannah Arendt ở Việt Nam muộn hay không nữa, vì rõ ràng là đã quá muộn với một triết gia mà cuộc đời phản ánh những vấn đề trọng đại nhất trong thế kỷ của bà. Triết học chính trị của Arendt cần được giới thiệu và nghiên cứu ở Việt Nam, bởi dù sao cũng phải rút ngắn khoảng cách với thế giới, nhất là trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn.

The post Các khái niệm trong chính trị học của Hannah Arendt appeared first on Tạp chí Tia sáng.

Top comments (0)