Hội trà đá 8

Polka-dot man
Polka-dot man

Posted on • Originally published at tiasang.com.vn on

Khai thác tài sản trí tuệ của doanh nghiệp: Có khả thi tại Việt Nam ?

Lời tòa soạn: Trong khuôn khổ hợp tác giữa tạp chí Tia sáng và Làng Đổi mới sáng tạo mở Tập đoàn và doanh nghiệp – Techfest Vietnam 2022, chúng tôi sẽ đăng một loạt bài về những trường hợp doanh nghiệp tiên phong đầu tư trong đổi mới sáng tạo và đầu tư công nghệ.

The post Khai thác tài sản trí tuệ của doanh nghiệp: Có khả thi tại Việt Nam ? appeared first on Tạp chí Tia sáng.

Top comments (0)