Hội trà đá 8

Polka-dot man
Polka-dot man

Posted on

Hát lip và kỹ nghệ khẩu hình

Đa phần trong chúng ta đều có thể nói những điều tốt đẹp ra rả và thi nhau thể hiện với đủ mọi kỹ xảo tinh túy học được từ các câu chuyện của những vĩ nhân truyền lại. Tuy nhiên để thực hành và rèn luyện và thấu hiểu tất cả những điều đó không hề đơn giản.

Để dễ hình dung thì điều này chính xác là việc chuyển đổi từ cơ chế "tư lợi" sang "sứ mệnh". Tức là ban đầu động lực của chúng ta đơn giản là thấy những điều đó nó đẹp quá, cứ ôm vào người để trưng diện đã. Nhưng từ bỏ nó và chịu nhìn nhận nó là một mục tiêu bản thân theo đuổi, sẵn sàng ném tiền của cá nhân vào nó, hy sinh và chịu thiệt vì nó. Mấy ai làm được?

Cũng như khi ta bàn chuyện kinh tế, chính trị, xã hội... ta chửi thả phanh bất cứ ai; nhưng nhìn lại câu chuyện bản thân - có dám từ bỏ công việc độc hại, từ bỏ quyền lợi để giữ sự trong sạch cho bản thân và cứu rỗi những nạn nhân tiềm ẩn?

Top comments (3)

Collapse
 
darkflames232 profile image
Viet Hoang Nguyen

nhìn cái mặt thật trụy lạc

Collapse
 
polkadotman profile image
Polka-dot man

thành viên team Hủ Hóa mà anh ;P

Collapse
 
sangess profile image
Sang

nhiều nhà đạo đức học quá anh