Hội trà đá 8

Polka-dot man
Polka-dot man

Posted on • Originally published at vnexpress.net on

Đàn voi 24 con nghi bị say rượu

Đàn voi nằm ngủ say trong rừng, gần nơi ủ rượu, khiến các nhân viên kiểm lâm phải đánh trống để gọi chúng thức dậy.

Oldest comments (0)