Hội trà đá 8

Polka-dot man
Polka-dot man

Posted on

11 câu hỏi để nhận ra bạn bị thao túng ra sao và 14 thủ thuật thao túng người khác cần biết để tránh.

Nói chung sống là phải sáng suốt, tỉnh táo chứ đừng xây dựng niềm tin dựa trên một ảo tưởng đẹp đẽ nào đó do người ta phác họa ra hộ mình.

Mila Kunis Lol GIF

Oldest comments (1)

Collapse
 
sangess profile image
Sang

lé rồi 🤪