Hội trà đá 8

Polka-dot man
Polka-dot man

Posted on • Updated on

Tính làm cái token crypto cho HoiTraDa, các cụ thấy dùng thằng này ổn không? phân tích lợi hại phát nào!!

Togen

Generate smart contracts for tokens, DAOs, presales & crowdsales in minutes on the Ethereum MainNet.

favicon togen.io

Top comments (5)

Collapse
 
polkadotman profile image
Polka-dot man

@thaiph @dothanhlam @tradade thấy thế nào?

Collapse
 
thaithutu profile image
Thái Thứ Tư

cái nào dễ tích hợp thì múc
nhưng có lẽ nên dùng bnbchain cho phí giao dịch rẻ

Collapse
 
polkadotman profile image
Polka-dot man

ngó thử cái trên và cho ý kiến chút đi mà :(

Collapse
 
thaithutu profile image
Thái Thứ Tư

quá nhiều việc

Collapse
 
dothanhlam profile image
Do Aslan Thanh Lam

mục đích của token này là để làm gì ? Dù rẻ hay đắt thì sau này việc giao dịch đều tốn phí gas và mình sẽ phải cover khoản phí đó cho người dùng.