Hội trà đá 8

Ling
Ling

Posted on • Originally published at tiasang.com.vn on

Lòng trắng trứng hứa hẹn khả năng lọc vi nhựa khỏi nước biển

Các nhà nghiên cứu ở Princeton Engineering đã tìm ra một cách đưa một món ăn vào bữa sáng hằng ngày thành một vật liệu mới, không đắt đỏ có thể loại bỏ muốn và vi nhựa khỏi nước biển.

The post Lòng trắng trứng hứa hẹn khả năng lọc vi nhựa khỏi nước biển appeared first on Tạp chí Tia sáng.

Top comments (0)