Hội trà đá 8

Polka-dot man
Polka-dot man

Posted on • Originally published at tiasang.com.vn on

Miyazaki Hayao: Bay trên đôi cánh phụ quyền

Nối tiếp kỳ trước, kỳ cuối của loạt bài sẽ tiếp tục khám phá ý thức giới của đạo diễn Miyazaki qua hai biểu tượng giới thường gặp trong phim ông – là biểu tượng vu nữ (mà ông lấy từ Thần đạo) và biểu tượng máy bay (mà ông lấy từ ký ức thời thơ ấu).

The post Miyazaki Hayao: Bay trên đôi cánh phụ quyền appeared first on Tạp chí Tia sáng.

Top comments (0)