Hội trà đá 8

Cover image for Mỹ hủy quy chế coi Nga là nền kinh tế thị trường
Polka-dot man
Polka-dot man

Posted on • Originally published at vnexpress.net on

Mỹ hủy quy chế coi Nga là nền kinh tế thị trường

Bộ Thương mại Mỹ thông báo hủy quy chế coi Nga là quốc gia có nền kinh tế thị trường được ban hành cách đây hai thập kỷ.

Top comments (0)