Hội trà đá 8

Polka-dot man
Polka-dot man

Posted on • Originally published at tiasang.com.vn on

Những con đường La Mã đặt nền tảng cho sự thịnh vượng thời hiện đại

Ngay cả khi đã tồn tại hơn 2.000 năm kể từ khi những mạng lưới đường La Mã cổ đại được xây dựng, vẫn có những kết nối rõ ràng giữa các tuyến đường này và sự thịnh vượn ngày nay. Trong một nghiên cứu trong lĩnh vực kinh tế, các nhà nghiên cứu đã tìm hiểu về tầm quan trọng của mạng lưới đường xá La Mã trong việc duy trì hoặc làm giảm sự thịnh vượng qua nhiều thế kỷ.

The post Những con đường La Mã đặt nền tảng cho sự thịnh vượng thời hiện đại appeared first on Tạp chí Tia sáng.

Top comments (0)