Hội trà đá 8

Polka-dot man
Polka-dot man

Posted on • Originally published at tiasang.com.vn on

Những lỗ hổng trong cơ sở hạ tầng sạc xe điện

Khi xe điện ngày càng phổ biến, nguy cơ xảy ra tấn công mạng vào thiết bị và hệ thống sạc xe điện cũng tăng lên.

The post Những lỗ hổng trong cơ sở hạ tầng sạc xe điện appeared first on Tạp chí Tia sáng.

Top comments (0)