Hội trà đá 8

Polka-dot man
Polka-dot man

Posted on • Originally published at tiasang.com.vn on

Tăng thuế thuốc lá – Một công cụ chính sách đặc biệt đem lại lợi ích kép

Các đề xuất tăng thuế thuốc lá của Việt Nam để giảm tiêu dùng thuốc lá thường gặp phải một số lo ngại như gây ảnh hưởng xấu đến ngành công nghiệp thuốc lá trong nước, làm tăng thuốc lá lậu và không giảm tiêu thụ thuốc lá tổng thể một cách hiệu quả. Liệu những lo ngại này có cơ sở đến đâu?

The post Tăng thuế thuốc lá – Một công cụ chính sách đặc biệt đem lại lợi ích kép appeared first on Tạp chí Tia sáng.

Top comments (0)