Hội trà đá 8

Polka-dot man
Polka-dot man

Posted on • Originally published at tiasang.com.vn on

Tinh giản biên chế: Sao vẫn loay hoay ?

Mặc dù tinh giản biên chế đã trở thành một chủ trương xuyên suốt của Đảng từ năm 2015 nhưng kết quả vẫn chưa đạt như mong đợi.

The post Tinh giản biên chế: Sao vẫn loay hoay ? appeared first on Tạp chí Tia sáng.

Top comments (0)