Hội trà đá 8

Polka-dot man
Polka-dot man

Posted on • Originally published at tiasang.com.vn on

Tranh của AI: Liệu có phải là nghệ thuật?

Cuộc triển lãm “Trí tưởng tượng nhân tạo” và “Tưởng tượng về quần đảo Faroe” với những bức tranh do thuật toán AI sáng tạo hoặc hỗ trợ làm ra đã làm dấy lên một câu hỏi: Vậy những tác phẩm ấy có phải là nghệ thuật?

The post Tranh của AI: Liệu có phải là nghệ thuật? appeared first on Tạp chí Tia sáng.

Top comments (0)