Hội trà đá 8

Polka-dot man
Polka-dot man

Posted on

Một câu hỏi ở đây là liệu Bộ Công An có tuân thủ Nghị định 13 khi sử dụng dữ liệu công dân hay không? 😆

Latest comments (2)

Collapse
 
tradade profile image
tradade

sự kiện gì đấy nhỉ

Collapse
 
polkadotman profile image
Polka-dot man

Đây ông ơi

Image description