Hội trà đá 8

Polka-dot man
Polka-dot man

Posted on • Updated on

Đang có tin Elon Musk muốn thay đổi logo của Twitter. Tôi cho rằng trong bối cảnh Twitter nguy cơ bị xâu xé bởi các giải pháp mang tính chất decentralized, tình hình có vẻ rất xấu. Phải chăng vì thế mà ElonMusk đem logo Twitter ra để làm điểm móc nối thu hút sự chú ý rồi từ đó truyền đạt một thông điệp gì đó???
Có thể là 1 trong 2 khả năng sau:

  1. Nếu có thứ gì đó mới mẻ mà giải quyết được vấn đề cũ thì tốt.
  2. Nếu không có gì mới mà quan trọng như trên thì ít nhất vụ thay logo này sẽ bản chất là một campaign truyền thông để làm nổi bật những đặc điểm ưu việt mà các giải pháp decentralize kia không có. Ví dụ như vấn đề uy tín của những người tweet khả năng sẽ cao hơn hẳn, hoặc nạn fake news, tin tức mang tính chất thao túng người dùng... những thứ mà môi trường tự do tuyệt đối luôn đối mặt.
  3. Rebrand để tái định vị? Giờ đang ngon nhất ở phân khúc này thì dễ gì từ bỏ nhỉ? Nếu rebrand thì phải có gì đó ngon hơn hẳn cơ, đi vào phổ quát rộng hơn cơ... rất khó có khả năng này.

Rốt cuộc là 1 hay là 2? Và dù gì cách dùng bài đổi logo cũng là một bài hay 😁, còn thành công hay không thì phụ thuộc vào bản chất của thứ truyền đạt có make sense không đã.

Ảnh: Deceiver (@DmitryDeceiver)

Oldest comments (1)

Collapse
 
polkadotman profile image
Polka-dot man

Và đây là logo mới

logo X