Hội trà đá 8

Polka-dot man
Polka-dot man

Posted on

Trong khi đó thì khối ông lại thay đổi chóng mặt về nhân cách, phong cách, kiểu cách... chỉ để đem lại "cảm giác giàu hơn" 😁

Top comments (1)

Collapse
 
vcdvu profile image
Vcd Vũ

tất nhiên, chỉ 1 tờ vé số thì làm sao mà thay đổi nổi con người của tôi! nhưng cs của tôi thì khác, nó sẽ thay đổi, theo chiều hướng nào thì tôi chưa biết! để chiều mua vé số đã :)