Hội trà đá 8

Polka-dot man
Polka-dot man

Posted on

Một kịch bản phim hay phết - nôm na là câu chuyện về một anh chàng sống vô định, không mục tiêu hoặc mục tiêu mơ hồ không rõ ràng (thích kiếm tiền chẳng hạn), không giỏi làm gì, không có năng lực gì đặc biệt. Thông qua hoạt động thể chát anh kết thân với một nhóm bạn chạy bộ rồi từ những gian khó đối mặt trên đường chạy anh khám phá ra nhiều điều về bản thân, về sức mạnh bên trong, về giá trị thực sự nằm ở đâu...

Đây là đoạn làm việc với con AI LLAMA2.

Top comments (4)

Collapse
 
dothanhlam profile image
Do Aslan Thanh Lam

Mời @thaithutu tư vấn kịch bản, còn @quaiquy vào vai nam chính trong phim. Đoạn cuối chạy tới đích ngã vào lòng Tracy hoặc Nhím đều đạt

Collapse
 
polkadotman profile image
Polka-dot man

anh Lâm trong vai Tracy hoặc Nhím à 🤣🤣

Collapse
 
hopeless profile image
Hopeless

Ngã vào cái xong màn hình đen đi @quaiquy thức dậy trên chiếc giường trống rỗng, một mình...

Collapse
 
polkadotman profile image
Polka-dot man

Sad Cry GIF by Team Coco