Hội trà đá 8

Polka-dot man
Polka-dot man

Posted on

Mất hứng tranh luận

Có những cuộc tranh luận mà nội dung và phạm vi kiến thức hiểu biết xung quanh rất thú vị và bổ ích đáng để bỏ thời gian ra giao lưu và đào sâu. Nhưng đáng tiếc nhiều người chấp nhặt chuyện thái độ thể hiện, thể diện cá nhân, hưng phấn cái tôi, với lại nhiều khi ăn thua quá. Nên hầu như đều đứt giữa đường trước khi nó vào những đoạn chia sẻ hay ho và thú vị. Chỉ vì mấy cái vặt vãnh mà mất cả hứng, đất nước gần 100 triệu người mà kiếm tri kỷ khó đến thế ư? Cám cảnh vì dạo này chẳng có cuộc giao lưu nào sướng miệng cả!

Top comments (0)