Hội trà đá 8

Quick
Quick

Posted on

“ Ngay cả khi bạn thuộc về thiểu số hoặc đơn độc, sự thật vẫn là sự thật”. - Mohandas Gandhi

Top comments (1)

Collapse
 
hopeless profile image
Hopeless

Sự thật chỉ có một. Nhưng có nhiều góc nhìn và nhiều cách cảm nhận.
Khác biệt về góc nhìn có thể dẫn đến mâu thuẫn và xung đột.