Hội trà đá 8

Quick
Quick

Posted on

Thời kỳ vệ tinh phát triển, sao khinh khí cầu vẫn được dùng để do thám?

Thời kỳ vệ tinh phát triển, sao khinh khí cầu vẫn được dùng để do thám?

Trung Quốc bị cáo buộc dùng khinh khí cầu do thám Mỹ. Sao Bắc Kinh không dùng vệ tinh?

favicon thanhnien.vn

Rẻ, dễ sử dụng, khó phát hiện, khó xử lý

Top comments (1)

Collapse
 
polkadotman profile image
Polka-dot man

rẻ ơi là rẻ luôn, mỗi tội khó điều hướng và không duy trì được quá lâu thôi.