Hội trà đá 8

Cover image for Mưa Sài Gòn, thơ thẩn ...
Quick
Quick

Posted on

Mưa Sài Gòn, thơ thẩn ...

"Bên anh nắng rồi à,
Bên em thì vẫn mưa.
Anh thương ai rồi à,
Còn em thì vẫn chưa..."

Thực tế thì không như thơ văn. Người yêu cũ đi lấy chồng, sinh con. Còn mình vẫn ế.

Mưa Sài Gòn, không hẳn nhớ những người yêu cũ, chỉ là nhớ về thời gian trước :V

Image description

Đang trú mưa ở quán cafe, post bài này thì Đen Vâu hát Anh đếch cần gì ngoài em. Hợp lý quá.

Top comments (4)

Collapse
 
missyou profile image
Missyou

Quên người cũ khó vậy sao?

Collapse
 
polkadotman profile image
Polka-dot man

nhớ về người yêu mới vậy :3

Collapse
 
dothanhlam profile image
Do Aslan Thanh Lam

trú mưa thì vào nhà nghỉ chứ

Collapse
 
polkadotman profile image
Polka-dot man

Cracking Up Lol GIF by Originals