Hội trà đá 8

Sang
Sang

Posted on

Gần một năm chiến tranh Nga U có bác nào viết bài phân tích quan điểm theo góc nhìn của 2 bên không? Viết hay em xin có món quà nho nhỏ ạ.

Top comments (1)

Collapse
 
polkadotman profile image
Polka-dot man