Hội trà đá 8

# chatgtp

Posts

👋 Sign in for the ability to sort posts by relevant, latest, or top.
9fdea540-6cfd-4d3c-adab-4c01ccc5c965

Giới khoa học tìm ra bí ẩn về cách học hỏi của ChatGPT: rất tương đồng với con người nhưng nhanh gấp bội

Thay vì chỉ dựa vào dữ liệu huấn luyện được nạp vào, các mô hình AI như ChatGPT còn kết hợp với dữ liệu sẵn có bên trong để khái quát hóa và sản sinh ra kiến thức mới, tương tự như con người.

favicon genk.vn
Reactions 1 Comments 1
1 min read
loading...