Hội trà đá 8

tradade
tradade

Posted on • Updated on

Giới khoa học tìm ra bí ẩn về cách học hỏi của ChatGPT: rất tương đồng với con người nhưng nhanh gấp bội

Thay vì chỉ dựa vào dữ liệu huấn luyện được nạp vào, các mô hình AI như ChatGPT còn kết hợp với dữ liệu sẵn có bên trong để khái quát hóa và sản sinh ra kiến thức mới, tương tự như con người.

favicon genk.vn

Top comments (1)

Collapse
 
polkadotman profile image
Polka-dot man

Quá kinh

Điều này có nghĩa là các mô hình AI không chỉ sao chép dữ liệu huấn luyện, nhiều khả năng nó được xây dựng trên các kiến thức trước đó – cách thức tương tự như con người và các loài động vật hiện nay. Nghĩa là thay vì chỉ dựa vào các dữ liệu huấn luyện mới được nạp vào, các mô hình này còn có thể dựa trên các dữ liệu sẵn có trong nó, so sánh nó với dữ liệu mới để tìm ra điểm chung, cũng như kết hợp các khái niệm đơn giản thành thứ phức tạp hơn.