Hội trà đá 8

# fix

Posts

👋 Sign in for the ability to sort posts by relevant, latest, or top.
Vì sao ta thích tạm biệt năm cũ bằng việc tổng kết cuối năm? | Vietcetera

Vì sao ta thích tạm biệt năm cũ bằng việc tổng kết cuối năm? | Vietcetera

Reactions 3 Comments
9 min read
Lọc dầu Nghi Sơn giảm sản lượng do sự cố kỹ thuật - VnExpress Kinh doanh

Lọc dầu Nghi Sơn giảm sản lượng do sự cố kỹ thuật - VnExpress Kinh doanh

10 ngày đầu tháng 1, do sự cố phân xưởng sản xuất, sản lượng từ Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn, nơi cung ứng 40% cung xăng dầu trong nước, giảm 20-25%.

Theo thông tin từ Bộ Công Thương, Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn (NSRP) đang tạm dừng phân xưởng RFCC (Residue Fluid Catalytic Cracking- cracking xúc tác tầng sôi liên tục) để khắc phục sự cố kỹ thuật rò rỉ xúc tác tại khớp nối giãn nở nhiệt áp tái sinh. Ước tính sản lượng xăng dầu trong 10 ngày đầu tháng 1 của nhà máy này giảm 20-25% so với kế hoạch, tương đương khoảng 125.000 m3.

Mỗi tháng cả nước tiêu thụ khoảng 1,6-1,8 triệu m3 xăng dầu các loại. Trong đó, 40% số này do Lọc dầu Nghi Sơn cung ứng.

Đại diện NSRP xác nhận và cho biết "nhà máy đã và đ...

Reactions 1 Comments
5 min read
loading...