Hội trà đá 8

# longhi

Posts

👋 Sign in for the ability to sort posts by relevant, latest, or top.
6fc4106f-ee96-449a-a4db-f467c27f4930

Người đi tìm hạnh phúc

Mấy hôm nay mọi người hay bàn nhiều về hạnh phúc là gì, nhưng cũng đang mải lang thang đi tìm hạnh phúc nên cũng không tán gẫu được nhiều với mọi người. Xem loáng thoáng qua thì thấy mọi người hay nói đến hạnh phúc theo kiểu như nhu cầu của mình là gì và mình có đạt được nhu cầu này không... và rồi cũng hay dẫn đến bế tắc ở chỗ nhu cầu có thật sự là hạnh phúc không và nếu nhu cầu đạt được rồi thì còn hạnh phúc nữa không.

Mình thì mới nghĩ đến thử diễn giải hạnh phúc theo hướng: không phải lo nghĩ gì nữa là một trạng thái của hạnh phúc. Cứ suốt ngày vô tư ca hát, rượu chè, không phải nghĩ gì hết, thậm chí không phải nghĩ xem hạnh phúc là gì nữa. Cách nói này...

Reactions 10 Comments 9
7 min read
loading...