Hội trà đá 8

Thái Thứ Tư
Thái Thứ Tư

Posted on

Năm mới ngoài đọc sách thì nên tập thể dục nhiều hơn

Top comments (3)

Collapse
 
sangess profile image
Sang

không hứng thú sách vở B-)

Collapse
 
thaithutu profile image
Thái Thứ Tư

thế hứng thú gì?

Collapse
 
one_luf profile image
one luf

ghi như này mấy ảnh mới hứng thú: ngoài chăm đọc sách ở nhà thì a cũng thường tập thể dục cùng cô hàng xóm :)))