Hội trà đá 8

Thái Thứ Tư
Thái Thứ Tư

Posted on

Nếu bạn từ khó khăn đi tới thành công
Bạn sẽ có nhiều câu chuyện để kể
Nếu bạn sinh ra đã thành công, sẽ có ít chuyện hơn, mọi người nghĩ bạn thành công là hiển nhiên.

Top comments (1)

Collapse
 
polkadotman profile image
Polka-dot man

trăn trở nhỉ, đang lên tinh thần quyết tâm làm món gì à