Hội trà đá 8

Thái Thứ Tư
Thái Thứ Tư

Posted on

Hà Nội quê Linhdoha đó

Top comments (3)

Collapse
 
dothanhlam profile image
Do Aslan Thanh Lam

SG cũng thế thôi, Bangkok cũng thế thôi. Vote về quê sinh sống :3

Collapse
 
thaithutu profile image
Thái Thứ Tư

nhìn ấm áp thật
mùa đông ko lạnh

Collapse
 
polkadotman profile image
Polka-dot man

:))