Hội trà đá 8

Thái Thứ Tư
Thái Thứ Tư

Posted on

Tòa án phải độc lập xét xử
Trong buổi làm việc với Tòa án nhân dân tối cao gần đây, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã yêu cầu Tòa án phải độc lập khi xét xử và khẳng định các cơ quan, cũng như những nhà lãnh đạo cấp cao không can thiệp vào hoạt động xét xử của Tòa án.

Top comments (0)