Hội trà đá 8

Thái Thứ Tư
Thái Thứ Tư

Posted on

Tại sao khi già đi mới nhận ra?
Và sự nhận ra đó có đúng hay không?
Cùng là xe, Ford và Bentley khác gì nhau? Khác ở việc ai có thể sở hữu. Nếu bạn đủ tiền mua Bentley, và bạn lựa chọn mua Ford, okie, cùng là xe để di chuyển. Nhưng nếu bạn chỉ có đủ tiền mua Ford, xong bạn kêu là "Ford và Bentley cũng giống nhau", thì đó là một sự lố bịch không hề nhẹ, vì bạn đấu có lựa chọn nào? Ford với bạn là bắt buộc, việc kêu "không khác nhau" chỉ là ngụy biện và tự an ủi bản thân.
Khi bạn có tiền, bạn có thể lựa chọn, khi bạn không có lựa chọn, bạn chỉ có thể ngồi tự an ủi bản thân rằng "mọi thứ không khác nhau".

Top comments (1)

Collapse
 
braveheart profile image
Peaceful Corner

Còn tùy với mỗi người, sự khác biệt đó có quan trọng không.