Hội trà đá 8

Thái Thứ Tư
Thái Thứ Tư

Posted on

Nhận trách nhiệm về các sai phạm, Cục phó Đăng kiểm Việt Nam Nguyễn Tô An đánh giá đây là cơn sóng thần, để lại hậu quả đau đớn, tiếng chuông cảnh tỉnh với ngành.

Cục phó Đăng kiểm Việt Nam: 'Chúng tôi nhận trách nhiệm về sai phạm' - VnExpress

Nhận trách nhiệm về các sai phạm, Cục phó Đăng kiểm Việt Nam Nguyễn Tô An đánh giá đây là cơn sóng thần, để lại hậu quả đau đớn, tiếng chuông cảnh tỉnh với ngành.

vnexpress.net

Top comments (0)