Hội trà đá 8

Thái Thứ Tư
Thái Thứ Tư

Posted on

Hơn ba năm bỏ ruộng đồng, rời quê đi làm công ty, vợ chồng anh không dư được đồng nào. Cơn lốc thiếu đơn hàng bất ngờ quét qua, cả nhà lâm vào cảnh túng thiếu.

'Nghèo mong chi Tết'

Được nghỉ một tháng, vợ chồng anh Tòng, công nhân nhà máy gỗ, chưa biết lấy tiền đâu để về quê, ở lại Bình Dương thì thương hai con không có Tết.

vnexpress.net

Top comments (2)

Collapse
 
dothanhlam profile image
Do Aslan Thanh Lam

không nghèo cũng mong chi tết

Collapse
 
thaithutu profile image
Thái Thứ Tư

đồ nhà giàu 🤓