Hội trà đá 8

Thái Thứ Tư
Thái Thứ Tư

Posted on

Thị trường hôm nay giảm 13.38 điểm, 371 mã đỏ, 118 mã xanh, 11 mã tím.
VIC vẫn tăng 3.2%, giúp vnindex đỡ kinh dị, VIC hnay mà tham chiếu thì mọi chuyện còn tồi tệ hơn nhiều

Top comments (3)

Collapse
 
braveheart profile image
Peaceful Corner

Muốn tầm sư học đạo mà ko ai nhận vậy? 😞

Collapse
 
polkadotman profile image
Polka-dot man

thầy Thái rộng rãi mà, muốn học sẵn sàng ngồi cà phê giảng dạy ngay

Collapse
 
braveheart profile image
Peaceful Corner

Bác giúp em bái sư được thì em xin cảm ơn và hậu tạ 😁