Hội trà đá 8

Thái Thứ Tư
Thái Thứ Tư

Posted on

Thị trường đáy lắm rồi, vào mua chưa các anh em?

Top comments (3)

Collapse
 
dothanhlam profile image
Do Aslan Thanh Lam

bán nhà Novaland để mua NVL

Collapse
 
missyou profile image
Missyou

Nay lại thủng đáy :))

Collapse
 
polkadotman profile image
Polka-dot man

xin Mr Money bốc quẻ xem năm nay nên đầu tư làm ăn như nào? lĩnh vực công nghệ thông tin ạ