Hội trà đá 8

Thái Thứ Tư
Thái Thứ Tư

Posted on

vĩ mô t5/2023:

  • CPI tăng 3.55% so với cùng kì năm trước
  • lạm phát tăng 4.83%
  • tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 11.5% so với cùng kì năm trước

Phần còn lại của năm 2023 sẽ thế nào?

nguồn:

Top comments (2)

Collapse
 
thaithutu profile image
Thái Thứ Tư

Image description

Collapse
 
thaithutu profile image
Thái Thứ Tư

Image description