Hội trà đá 8

Thái Thứ Tư
Thái Thứ Tư

Posted on

Ủa nghe nói vcb lương cao lắm mà vẫn chưa cơ chế thị trường hả

Chủ tịch Vietcombank đề xuất các NHTM nhà nước được chủ động quy mô tăng tín dụng, áp dụng cơ chế lương theo thị trường

Theo ông Phạm Quang Dũng, việc chủ động quy mô tăng trưởng tín dụng sẽ không ảnh hưởng đến công tác điều hành của NHNN do các NHTM nhà nước đều bị hạn chế bởi quy mô vốn điều lệ.

favicon vietnambiz.vn

Top comments (0)