Hội trà đá 8

Thái Thứ Tư
Thái Thứ Tư

Posted on

Mua cái nhà 4 tỉ nộp phát VAT cho nhà nước 400 củ
Vậy mà hiệu quả đầu tư thì như nồi

Top comments (1)

Collapse
 
polkadotman profile image
Polka-dot man

haha công nhận :))) thế cho nên thông thường phải phím nhau khai với nhà nước mua bán với giá rẻ rẻ thôi cho đỡ thuế. Luật thuế nhà nước mình hơi kiểu lạnh lùng mà cơ chế lỏng lẻo lách hết - trong khi người làm đúng chẳng được quyền lợi gì hơn. SAD