Hội trà đá 8

Thái Thứ Tư
Thái Thứ Tư

Posted on

Thị trường lao lên rồi sập xuống, thanh khoản tổng chưa tới 10 ngàn tỉ. Không ai muốn mua hàng ngày cuối năm.

Chỉ số không sập hẳn ắt là do một số nào đó không muốn chỉ số quá tệ.

Top comments (0)