Hội trà đá 8

Polka-dot man for VTT Creative

Posted on

Fix một số bug về hiển thị

  • Cover xử lý fill blur trường hợp ảnh không đủ fit với khung.
  • Các bài viết gợi ý hiển thị chưa phù hợp, mới sửa tạm và cần phương thức mới.
  • Bỏ gạch chân khi chia sẻ link.
  • Xử lý kích thước giới hạn những bài chia sẻ ảnh.

Anh em tiếp tục góp ý để team hoàn thiện sản phẩm hơn nữa nhé. Many thanks!

Từ giờ devlog sẽ được cập nhật trực tiếp trên đây.

Top comments (0)