Hội trà đá 8

To Trieu
To Trieu

Posted on

Chứng khoán tuần 06-2023: Chờ VNINDEX xác nhận hỗ trợ 1038 và 03 mã cổ phiếu nên theo dõi

  1. VNINDEX có thể sẽ xác nhận cấu trúc tăng trong vùng 983 - 1038 điểm.
  2. Cổ phiếu TCB có Bullish Flag.
  3. Cổ phiếu SSI có VDV ngược
  4. Cổ phiếu LPB Breakout Down Trendline.

Mời bạn xem phân tích chi tiết:

Chứng khoán tuần 06-2023: Chờ VNINDEX xác nhận hỗ trợ 1038 và 03 mã cổ phiếu nên theo dõi

Chứng khoán Việt Nam tuần 06-2023 chờ kịch bản 2 đáy VNINDEX từ 983-1038 để xác nhận cấu trúc tăng. Cơ hội với TCB, LPB, SSI

favicon tohaitrieu.net

Top comments (0)