Hội trà đá 8

Polka-dot man
Polka-dot man

Posted on

Kẻ muốn vẽ lại bản đồ Bắc Mỹ và Châu Âu...

Top comments (3)

Collapse
 
braveheart profile image
Peaceful Corner

Con bác à?

Collapse
 
polkadotman profile image
Polka-dot man

ừa thằng lớn nhà mình đấy, 2 tháng trời đam mê nghiên cứu vẽ bản đồ thế giới 😁

Collapse
 
braveheart profile image
Peaceful Corner

Ái chà... Có năng khiếu vẽ vời, thiết kế ấy bác