Hội trà đá 8

Xả
Xả

Posted on

FED kiện hết sàn crypto này đến sàn crypto khác

Bank run, khủng hoảng tài chính, petrodollar sụp đổ. Bds mất thanh khoản.
Thế giới bất ổn còn lại gì?
Fed đánh crypto có lẽ là lo ngại bị hút mất dòng tiền.
Vì rõ ràng nếu mua vàng trên giấy thì vàng vẫn nằm trong tay FED và các tổ chức. Chỉ có mua vàng thật. Còn btc sẽ là lựa chọn thứ 2
https://tapchibitcoin.io/chu-tich-fed-ro-rang-lo-lang-ve-khung-hoang-tai-chinh-chuyen-gia-canh-bao-nhieu-ngan-hang-pha-san.html

Top comments (0)