Hội trà đá 8

Polka-dot man for VTT Creative

Posted on

Chúng tôi vừa mới fix bug về hiển thị ảnh ở Quick Share, lỗi này chỉ xảy ra khi xem trên trình duyệt iPhone.

Một bug được ghi nhận khác là tình trạng bị treo giật trong quá trình soạn thảo bài viết. 🤡

Top comments (0)